Německé krytí - čtverec s obloukem

Novinka Tip
1 050 Kč / m2 1 040 Kč / m2 1 090 Kč / m2 od 1 040 Kč / m2 868 Kč bez DPH 860 Kč bez DPH 901 Kč bez DPH od 860 Kč bez DPH
Skladem Skladem Skladem Zvolte variantu
Varianta

Je to ekonomické krytí se vzhledem, připomínajícím dražší šupinové krytí. Sklon stoupání řad je závislý na sklonu střešní plochy. Nejčastěji se užívá čtverce 30×30, ale je možné krýt s formáty 25×25. Formát 20×20 je určen pouze pro krytí svislých stěn (fasády, komíny, čela vikýřů, aj.).

Petrstone10

Detailní informace

Detailní popis produktu

Německé krytí - čtverec s obloukem

Rozměry v cm Ks/m2 min. Překrytí v/s v cm Cena za 1 ks v Kč Orientační cena Kč/m2
30x30 20,7 7/9 52,70,- 1090,-
25x25 32,7 7/8 31,80,- 1040,-
20x20* 41,7 4/5 21,20,- 1050,-

Kameny jsou v provedení levém a pravém
* tento formát je určený pouze pro svislé stěny

 

VLASTNOSTI A VARIABILITA

Dodáváme břidlici ve standardních formátech, které se vyvíjely a osvědčily desetiletími při používání v tradičních břidličářských oblastech střední Evropy. Z těchto zkušeností pak vyvstaly i evropské normy, které popisují především tvary kamenů, velikosti překrytí, minimální sklony a další parametry, které jsou nutné k bezvadnému fungování břidlicových střech. Dodáváme proto hlavně formáty dle standardu evropských norem a pravidel pro pokrývání a navrhování střech. Protože známe požadavky trhu, orientujeme se pouze na kvalitní surovinu a na osvědčené a zkušenostmi prověřené formáty a způsoby krytí.

Námi dodávaná břidlice je díky svým vlastnostem a složení, velmi dobře řemeslně opracovatelná. Díky široké škále způsobů krytí se dá použít do spousty architektonických stylů a pomocí doplňkových kamenů je použitelná k provádění všech možných detailů střech. Ku příkladu jsou to vykrývaná úžlabí, okraje-hřebeny-či nároží střech bez plechových lemování, vykrývání komínů, vikýřů-volských ok, stěn klasických vikýřů nebo fasád. Zvláštním, exkluzivním a v jiných krytinách téměř nerealizovatelným prvkem je vykrývání ornamentů nebo obrazců (fasády, komíny).

BAREVNOST BŘIDLICE

Přírodní břidlice nepatří mezi materiály uměle barvené či přibarvované. Barva kamene-břidlice je vždy přírodní, originální a je závislá především na původu břidlice, tzn.na ložisku (dolu nebo lomu) ze kterého pochází. Nejčastěji jsou pokrývačské břidlice v různých odstínech tmavě šedých až do černé. Tmavší břidlice obsahují vyšší podíl organické hmoty. Větší obsah chloritu způsobuje zabarvení do zelena, oxidy železa pak odstíny do červena.

ornament-zelena-bridlice

Zelená břidlice

ornament-zelena-a-cervena-bridlice

Ornament zelené a červené břidlice

fasadni-ornament

Fasádní ornamenty

Tyto barevné varianty nabízíme a dodáváme individuálně dle požadavků zákazníků. Některé břidlice se také mohou po čase zabarvit do hněda. Toto druhotné zabarvení způsobuje oxidace některých nestabilních sloučenin železa, obsaženého ve větší míře v surovině a někdy nemusí být esteticky vítané. Přítomnost některých těchto oxidů v menší míře, nemusí nutně způsobovat například zkrácení životnosti břidlice.

Dodáváme velmi kvalitní břidlice, které jsou bez obsahu těchto nestabilních oxidů železa, které způsobují hnědnutí krytiny. 

OZNAČENÍ SMĚRU KRYTÍ

U některých způsobů krytí se rozlišuje mezi pravým a levým směrem krytí. Kameny jsou dodávány a označovány jako levé a pravé. Označení L znamená LEVÉ KRYTÍ, kdy se pokládka zprava doleva. Kameny (např. šupina, německý čtverec, aj.) mají tedy stranové děrování vlevo! U označení P je to obráceně – krytí se provádí zleva doprava (kameny mají stranové děrování vpravo). POZOR na případnou záměnu těchto pojmů u objednávky!

Volba směru krytí u jednotlivých střešních ploch by se měla volit dle převládajícího směru povětrnosti (viz. Pravidla pro pokládání a navrhování střech – CKPT; dále jen PPNS CKPT).

 

TECHNICKÉ PARAMETRY STŘEŠNÍ BŘIDLICE

Vlastnost Deklarovaná hodnota
Rozměry a odchylky rozměrů Splňuje
Jmenovitá tloušťka a její odchylka Splňuje
Mechanická odolnost Průměrná pevnost v tahu za ohybu V příčném směru V podélném směru
71,2 MPa 55,6 MPa
Nepropustnost vody - násakovost Splňuje: < 0,2 % - Kód A1
Trvanlivost - mrazuvzdornost Nepožaduje se
Trvanlivost - odolnost proti teplotním změnám Splňuje úroveň T1
Trvanlivost - odolnost proti oxidu siřičitému Splňuje úroveň S1
Trvanlivost - obsah neuhličitanového uhlíku Splňuje: < 0,2 %
Obsah uhličitanů <= 0,3 %
Chování při vnějším požáru Splňuje bez nutnosti zkoušení
Reakce na oheň Předpokládá se za splněnou, třída A1
Uvolňování nebezpečných látek Žádné při použití jako střešní krytina nebo obklad

 

PROTISNĚHOVÉ ZÁBRANY

Téma zachytávání sněhu na střechách a to nejen břidlicových, je diskutováno téměř u každé stavby. Je lepší zadržovat sníh na střeše, aby neohrožoval pohyb lidí okolo domu, aby nezpůsoboval škody “neregulovaným” sesuvem či aby střechu chránil před přímým mrazem nebo jej naopak nechat volně, aby se co nejrychleji sesunul dolů a střešní konstrukci nezatěžoval? To je vždy na konkrétním posouzení každé střechy. V případě rozhodnutí, sníh na střeše co nejlépe zadržet a regulovat jeho odtávání, dodáváme k naší břidlicové střešní krytině tradiční a zároveň nejúčinnější systémy protisněhových zábran.

Jeden systém se skládá z ručně kovaných masivních držáků a frézované dřevěné kulatiny. Masivní profil zajišťuje vysokou pevnost těchto konzol a dvojitá povrchová ochrana – zinkování a vrchní kovářská barva – zaručují dlouhodobou ochranu proti korozi a tím stejnou životnost jako střešní břidlice. Vkládaná frézovaná kulatina dostatečného průměru v kombinaci s hloubkovou impregnací v tlakové komoře, zajišťuje vysokou pevnost a dlouhou životnost bez nutnosti další údržby nebo nátěrů.

zabrany-nos

Konzola pro uchycení kulatiny

zabrany-kulatina

Ukázka protisněhové kulatiny na střeše

Druhý systém se skládá z ocelových, povrchově antikorozně upravených masivních konzolí, do kterých se následně osazují pevné protisněhové mříže, které zachycují sníh. Tyto konzoly a žebříky mohou být buď v provedení pouze pozinkovaném nebo případně v barevné úpravě břidlicové krytiny, tzn. černé.

zabrany-konzola

Konzola pro osazení protisněhové mříže

zabrany-mriz

Ukázka protisněhové mříže na střeše

Oba tyto systémy se aplikují do oblasti okapu na plochách střech, které chceme proti samovolnému sesuvu ochránit. V případě větší délky krokví nebo ve sněhem hodně zatížené oblasti se doporučuje, tyto zábrany aplikovat zároveň i v ploše střechy. Tím se mnohonásobně zvýší účinnost a zabrání se samovolnému sesuvu.

protisnehova-kulatina

Protisněhová kulatina

Existují samozřejmě ještě další způsoby zadržování sněhu na střechách, jakými jsou např. tradiční lopatkové zachytávače nebo kovové protisněhové “nosy”, které by měly být rozmístěny pravidelně po celé ploše střechy.

Rádi Vám poradíme, jaký typ protisněhových zábran se nejlépe hodí právě pro Vaši střechu!

 

ZÁSADY POKRÝVÁNÍ

PODKLAD POD BŘIDLICI

Krytí probíhá především na plnoplošné bednění z prken nebo OSB desek. Některé způsoby krytí lze provádět také na laťování. Na plnoplošné bednění se jako pojistná hydroizolace používá, buď asfaltový pás s nenasákavou vložkou (např. V13) nebo vhodná difuzní folie, určená pro tento druh krytiny. Předepsané parametry bednění(latí) versus rozteče krokví, jakož i jednotlivé skladby střech, jsou obsáhleji uvedeny v Pravidlech pro pokládání a navrhování střech – Cechu Klempířů, Pokrývačů a Tesařů (dále jen PPNS CKPT). Obecně platí, že čím silnější bednění, tím lépe. Minimální tloušťka nového plnoplošného bednění musí být minimálně 30mm. U větších roztečí krokví až 35mm.

VĚTRÁNÍ KRYTINY

Samotnou břidlicovou krytinu není nutné odvětrávat. Odvětrané musejí být především prostory pod bedněním, zvláště je-li střecha provedena jako tříplášťová – zateplená. Viz. PPNS CKPT

SKLONY STŘECH

Dle jednotlivých způsobů krytí jsou stanoveny minimální sklony střech. Viz. PPNS CKPT. Obecně platí, že břidlicové střechy je možné a vhodné provádět od sklonů 22-25°

UPEVŇOVÁNÍ

Nejvhodnější je používání originálních hřebíků na břidlici, které se vyznačují s kónickým dříkem, který zajišťuje maximální pevnost přichycení kamenů. Doporučuje se používat hřebíky měděné nebo hřebíky s kvalitní antikorozní úpravou (žárově pozinkované, atp.). Velikosti hřebíků by měly být pro základní kameny v ploše min. 2,8x35mm (var.3,1x35mm) a pro kameny v detailech 2,8x55mm (var.3,1x55mm). U kamenů v ploše je nutné použití min. 2ks hřebíků na kámen, u kamenů v detailech min. 3-4ks hřebíků (okraje, hřebenové a nárožní lemy, komíny, úžlabí).

Základní kameny jsou dodávány již s potřebným děrováním pro upevnění hřebíky. Doplňkové kameny jsou bez děrování. U vodorovného krytí dvojitého na laťování je možné použít k upevňování kamenů speciálních háčků. Tyto musejí být rovněž v antikorozní úpravě.

SKLON STOUPÁNÍ ŘAD

U jednoduchého krytí ve stoupajících řadách (šupinové, německé, univerzální, moravské) se stanovuje sklon stoupání těchto řad, čímž je zaručen optimální odvod srážkové vody po hranách kamenů ve střešní ploše. Tento sklon stoupání je závislý na sklonu dané střešní plochy. Obecně platí pravidlo, že čím nižší je sklon střechy, tím větší úhel stoupání mají řady. Čím je naopak vyšší sklon střechy, tím nižší sklon stoupání mohou mít tyto řady. Vodorovně (bez stoupání) mohou být řady kryty pouze na svislých stěnách nebo plochách se sklonem nad 70°!